ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
ทองคำมูลค่า บาท
กับกิจกรรม
ISUZU MAX CHALLENGE
คุณนงเยาว์ ภูเวียงแก้ว